Slide
Slot Cấp Độ 8
Casino Cấp Độ 8

Daily Wins Mega Gacor

Slot: Giải Đấu Hàng Ngày

Cấp Độ 8: Làn Quay Thàng Cao Nhàt / Power of Ninja – Tính Hệ Số Thắng
Từ Thứ 2, ngày 19 tháng 2 2024, 17:00 (GMT+7) / Thứ 3, ngày 27 tháng 2 2024, 17:00 (GMT+7)
Đến Thứ 2, ngày 11 tháng 3 2024, 16:59 (GMT+7) / Thứ 2, ngày 11 tháng 3 2024, 16:59 (GMT+7)

Cấp Độ 1: Tính Hệ Số Thắng
Từ Thứ 2, ngày 11 tháng 3 2024, 17:00 (GMT+7)
Đến Thứ 2, ngày 29 tháng 4 2024, 16:59 (GMT+7)

Casino: Giải Đấu Mega Wheel & Sweet Bonanza Candyland

Cấp Độ 8: Win Multiplier
Từ Thứ 2, ngày 19 tháng 2 2024, 17:00 (GMT+7)
Đến Thứ 2, ngày 11 tháng 3 2024, 16:59 (GMT+7)

Slot
39,500,000,000 VNĐ Giải Thưởng
Xem chi tiết
Casino
8,500,000,000 VNĐ Giải Thưởng
Xem chi tiết

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Người chơi có thể chiến thắng tại khuyến mãi Slot và Live Casino.

2. Pragmatic Play có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước